Newyddion/Digwyddiadau

Canlyniadau arolwg o fodlonrwydd cwsmeriaid wedi cyrraedd…

Mae’n ofynnol i bob landlord cymdeithasol yng Nghymru (cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol) gynnal arolwg wedi’i... Mwy →

Digwyddiad Cymunedol – Hubberston

Dyma ddigwyddiad cymunedol sydd am ddim ac yn agored i bawb. Rhaid i bob plentyn dan... Mwy →

Digwyddiad Mawr i Gwsmeriaid 2022

Ydy – mae yn ei ôl: Y Digwyddiad Mawr i Gwsmeriaid! Bydd y digwyddiad yn cael... Mwy →

ateb wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer tair gwobr gan yr ASCP

Rydym wrth ein bodd o fod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer tair o Wobrau... Mwy →

Ymgysylltu i Wella – Fforwm Cwsmeriaid E2i

Caiff cyfarfod nesaf y Fforwm Cwsmeriaid ei gynnal ddydd Iau 26 Mai am 10:00 a bydd yn para tua... Mwy →

Cystadleuaeth Arddio ateb 2022

Dyma hi! Ein cystadleuaeth arddio 2022 Dosbarthiadau 1              Yr Ardd Orau gan Berson Ifanc (dan 16... Mwy →

Digwyddiad Mawr i Gwsmeriaid 2022

Ydy – mae yn ei ôl: Y Digwyddiad Mawr i Gwsmeriaid! Bydd y digwyddiad yn cael... Mwy →

Mae’r ffordd y byddwch yn rhentu eich cartref yn newid … i denantiaid a landlordiaid.

Y Ddeddf Rhentu Cartrefi yw’r newid mwyaf i’r gyfraith ym maes tai yng Nghymru ers degawdau.... Mwy →

Llongyfarchiadau i Jane a Paul, cwsmeriaid Rhentu i Berchnogi cyntaf ateb sydd wedi prynu eu cartref.

Roedd y cynllun Rhentu i Berchnogi yn eich galluogi i rentu eich cartref a chael 25%... Mwy →

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →