Newyddion/Digwyddiadau

Dyma’ch Cyfle i Ddweud Wrthym Sut Brofiad Yw…

Cyfathrebu ag ateb: Ymgynghoriad Mis Awst Drwy gydol mis Awst, bydd ateb yn gofyn i chi... Mwy →

Enwau Strydoedd Newydd i Ddatblygiad Heol Thornton

Mae enwau strydoedd newydd gan ddatblygiad newydd yn Heol Thornton, Aberdaugleddau o’r diwedd. Cânt eu galw’n... Mwy →

Gwelliannau’r Trosglwyddo – Sut Aethan Nhw?

Mae’n 6 mis ers yr Arolwg Trosglwyddo bellach ac felly mae’n amser cwrdd eto; y tro... Mwy →

Dydd Mawr Allan 2018

Ddydd Gwener 17 Awst 2018, 11:00 – 15:00 yng Nghanolfan Hamdden The Meads, Aberdaugleddau Mae’r Dydd... Mwy →

Gwaith yn dechrau yn Three Meadows

Mae gwaith gwacáu’n dechrau ar safle o 87 o dai mawr eu hangen yn Nhref Albert,... Mwy →

Ffair Recriwtio yng Nghanolfan Arloesi’r Bont

Mynychodd dau gynrychiolydd o’n tîm AD y Ffair Sgiliau a Swyddi Ddydd Mercher 13 Mehefin 2018... Mwy →

Cylchlythyr yr Haf

Gweld fersiwn ddiwethaf cylchlythyr chwarterol ateb yma…   Mwy →

Diwrnod Gweithgareddau Clos Pen y Llwyn

Er gwaetha’r glaw (efallai’r unig law a gawson ni ers mis!), aeth Diwrnod Gweithgareddau Clos Pen... Mwy →

Gwybodaeth bwysig am ddiwedd yr Hawl i Brynu / Hawl i Gaffael

Bydd newid diweddar mewn deddfwriaeth yn dod â Hawl Tenantiaid Cymdeithas Tai i Brynu/Gaffael eu tŷ... Mwy →

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →