Anwedd a llwydni

Mae anwedd yn digwydd pan fydd aer llaith a chynnes yn cwrdd ag arwyneb oer.

Mae lleithder yn yr aer bob amser, ond gall gormod o anwedd achosi llwydni ar waliau, ffenestri, dodrefn a defnyddiau a chynyddu presenoldeb gwiddon llwch. Gall presenoldeb llwydni a gwiddon llwch waethygu anhwylderau anadlu sydd gan rywun yn barod, er enghraifft asthma a broncitis. Bydd darparu’r system awyru gywir a sicrhau’r tymheredd cywir yn eich cartref yn helpu i atal anwedd a llwydni.

Gweler ein taflen  Rheoli Anwedd a Llwydni yn eich Cartref i gael gwybod mwy am sut i atal a thrin anwedd a llwydni yn eich cartref.

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →