Datblygiadau Cyfredol

Adeiladir ein cartrefi i Ofynion Ansawdd Datblygu Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys Safon Ansawdd Tai Cymru a ‘Secured by Design’ – oll yn rhan o Gartrefi Gydol Oes.

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar:-

Plas Peregrine, Stryd Shearwater & Pen Puffin (Heol Thornton) Aberdaugleddau – Ardal 3

Milford Haven

Mae’r gwaith yn dod yn ei flaen yn dda ar safle Heol Thornton lle mae 59 o gartrefi newydd yn cael eu hadeiladu. Sam Stalbow yw’r swyddog datblygu a’r prif gontractwyr yw Morganstone sydd wedi gweithio gyda ni yn y gorffennol yn Aberdaugleddau yn Heol Marble Hall a Choed Cwcw, Doc Penfro. Mae’n bosib y bydd y cyntaf o’r rhain yn barod cyn Nadolig 2018. Caiff y cartrefi eu cwblhau’ mewn camau, cliciwch yma i lawrlwytho cynllun safle arfaethedig. Mae rhagor o wybodaeth ar gael wrth ein Tîm Gosod Tai.

 • 20 fflat 1 ystafell wely i 2 berson
 • 14 tŷ 2 ystafell wely i 4 person
 • 6 tŷ 3 ystafell wely i 4 person
 • 4 tŷ 4 ystafell wely i 6 person
 • 12 byngalo i bobl hŷn 2 ystafell wely i 3 person
 • 3 byngalo wedi’u haddasu 3 ystafell wely i 5 person

Three Meadows, Hwlffordd – Ardal 3

Yn ddiweddar, prynwyd darn mawr o dir yn Nhref Albert, Hwlffordd lle rydym wedi bod yn cynllunio tua 87 o gartrefi. Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar glirio’r tir. Rhoddwyd y contract adeiladu i Hale Construction Ltd sydd wedi gweithio gyda ni yn y gorffennol ar sawl cynllun, gan gynnwys Middlehill, Llanusyllt a Chlos Howells, Cilmaen. Bydd y cyntaf o’r rhain yn barod yng ngwanwyn 2019. Mae rhagor o wybodaeth ar gael wrth ein Tîm Gosod Tai.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r cynllun ar gyfer Three Meadows.

 • 24 fflat 1 ystafell wely i 2 berson
 • 7 byngalo pâr 2 ystafell wely i 3 person
 • 4 byngalo pâr 1 ystafell wely i 2 berson
 • 28 tŷ pâr 2 ystafell wely i 4 person
 • 15 tŷ pâr 3 ystafell wely i 5 person
 • 5 tŷ pâr 4 ystafell wely i 6 person
 • 2 fyngalo ar wahan 2 ystafell wely i 4 person
 • 1 byngalo ar wahan 4 ystafell wely i 6 person
 • 1 byngalo ar wahan 3 ystafell wely i 5 person

Maes Yr Ysgol, Johnston – Ardal 3

Mae datblygiad o 26 o dai yn cael ei adeiladu gan Tycroes Group Ltd ar Heol Langford, Johnston a disgwylir iddynt fod yn barod yn gynnar yng ngwanwyn 2019. Gofynnwch am Jonathan Cole, sef y Swyddog Datblygu, am ragor o fanylion.

 • 4 byngalo 2 ystafell wely i 3 person
 • 2 dŷ 3 ystafell wely i 4 person
 • 12 tŷ 2 ystafell wely i 4 person
 • 8 fflat 1 ystafell wely i 2 berson

Triple Stone Close, Herbrandston – Ardal 4

Mae Triple Stone Close yn cael ei adeiladu gan Denmore Homes ar ymyl pentref Herbrandston. Fel elfen fforddiadwy amodau cynllunio’r prosiect, mae ateb yn prynu 8 fflat. Disgwylir i’r rhain fod yn barod erbyn diwedd Awst 2018. Mae rhagor o wybodaeth ar gael wrth ein Tîm Gosod Tai neu Peter Owen, Swyddog Datblygu.

 • 8 fflat 2 ystafell wely i 3 unigolyn

Tudor Mews, Penfro – Ardal 2

Mae’r gwaith ar y cynllun ger tai lloches Croft Court, Penfro wedi ei orffen.

Cafodd Tudor Mews ei adeiladu gan gontractwyr lleol, WB Griffiths and Son Ltd. ac maent wedi darparu 13 o gartrefi anghenion cyffredinol. Mae WB Griffiths eisioes wedi cwblhau Fir Tree Close, Pont Fadlen.

 • 8 fflat 1 ystafell wely i 2 person
 • 3 tŷ 2 ystafell wely i 4 berson
 • 2 tŷ 3 ystafell wely i 4 berson

Square & Compass – Ardal 5

Yn dilyn pryniant llwyddiannus pentref solar cyntaf ateb, Tŷ Solar yng Nglanrhyd, mae gwaith wedi dechrau ar 2 bâr o dai pâr yn ‘Square & Compass’. Y peth arbennig am y cartrefi hyn, nad ydynt yn rhan o’r grid nwy, yw y daw’r brif ffynhonnell o wres o drydan wedi’i bweru gan yr haul. Fe’u hadeiledir gan yr un bobl i’r un dyluniad â Thŷ Solar – beth am glicio yma am olwg gwell?

 • 4 tŷ pâr 2 ystafell wely i 4 person

Y Goleudy – Ardal 4

Mae’r gwaith wedi ailddechrau yn Heol Stratford, Aberdaugleddau ar floc o fflatiau dau lawr i’w adnabod fel Y Goleudy. Mae WB Griffiths and Son yn gorffen y prosiect sydd ag ystafell wlyb mewn dwy o’r flatiau llawr gwaelod. Disgwylir y byddant yn barod erbyn Awst 31ain 2018. Mae rhagor o wybodaeth ar gael wrth ein Tîm Gosod Tai.

 • 10 fflat 1 ystafell wely i 2 berson

Rhentu i Brynu – Keephill Close, Penfro

Keephill Close, Penfro

Ydych chi’n gobeithio prynu eich cartref eich hunan ond yn cael hi’n anodd i roi arian naill ochr am flaendal? Os felly, gallai ein cynllun newydd Rhentu i Brynu fod yn berffaith i chi! Rydym newydd gwblhau’r broses prynu 6 chartref gan Persimmon ym Mhenfro. Caiff y rhain eu rhentu dan gynllun newydd Llywodraeth Cymru, “Rhentu i Brynu”. Cliciwch yma i wybod mwy! Os oes diddordeb gennych chi yn y cynllun hwn, dilynwch y ddolen a chwblhewch ffurflen gais Rhentu i Brynu.

 • 4 tŷ pâr 3 ystafell wely i 5 person
 • 2 tŷ pâr 2 ystafell wely i 4 person

SaveSave

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →