Contact Us

Mae'n hawdd siarad â ni.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu broblemau, anfonwch
e-bost atom yn hello@atebgroup.co.uk →

Siaradwch â ni wyneb yn wyneb trwy archebu
ar-lein sgwrs fideo →

Ffoniwch i siarad ag aelod o'n tîm cyfeillgar
01437 763688 →

-


Os ydych yn gwybod pa dîm sy’n eich helpu yn barod, gallwch gysylltu â’r tîm yn uniongyrchol

Atgyweirio - repairs@atebgroup.co.uk →

Rhent - moneysolutions@atebgroup.co.uk →

Problemau tenantiaeth - areaofficers@atebgroup.co.uk →

Cael help gydag effeithlonrwydd ynni - home-energy@atebgroup.co.uk →

Ymholiadau gan y cyfryngau - comms@atebgroup.co.uk →

Oriau Agor ein Swyddfeydd.

Mae ein gwasanaethau cyffredinol ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9am a 4.30pm ar ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc).
Mae’n ddrwg gennym ond rydym ar gau ar benwythnosau.

Gallwch roi gwybod am waith atgyweirio y mae angen ei wneud mewn argyfwng unrhyw bryd drwy ffonio 0800 854568.
Peidiwch ag anfon neges destun neu ebost i roi gwybod am argyfwng.

Mae ein swyddfeydd ar gau, ond fel rheol gallwch ddod o hyd i ni yma: ...

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →