Mae ein porth newydd i gwsmeriaid, sef Fy Nghyfrif ateb, ar-lein yn awr

Rydym yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â thîm ateb

Your Universal Credit is changing

Mae ein swyddfeydd ar gau ond rydym yma o hyd i gynnig help dros y ffôn neu drwy ebost

Cwestiynau cyffredin am y Coronafeirws

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae grŵp ateb yn gyfres unigryw o gwmnïau sy’n rhannu’r un pwrpas uchelgeisiol, sef…

Creu atebion gwell o ran byw...

I bobl a chymunedau'r gorllewin.

Newyddion/Digwyddiadau Diweddaraf

Grwp Cynllunio Arolygon

Caiff sesiwn ar-lein nesaf y Grŵp Cynllunio Arolygon ei chynnal ddydd Mawrth 14 Rhagfyr am 10:00 a... Mwy →

Dim ond ychydig o amser sydd ar ôl…..

Yr Arolwg Seren 2021 Bob yn ail flwyddyn byddwn yn casglu eich barn am agweddau pwysig... Mwy →

Ymgysylltu i Wella – Fforwm Cwsmeriaid E2i

Caiff cyfarfod nesaf y Fforwm Cwsmeriaid ei gynnal ddydd Iau 25 Tachwedd am 10:00 a bydd yn para... Mwy →

Darllenwch ein hadolygiad blynyddol diweddaraf - ateb Stories 19/20

Darllen nawr →

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →