Rydym yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â thîm ateb

Your Universal Credit is changing

Mae ein swyddfeydd ar gau ond rydym yma o hyd i gynnig help dros y ffôn neu drwy ebost

Cwestiynau cyffredin am y Coronafeirws

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae grŵp ateb yn gyfres unigryw o gwmnïau sy’n rhannu’r un pwrpas uchelgeisiol, sef…

Creu atebion gwell o ran byw...

I bobl a chymunedau'r gorllewin.

Newyddion/Digwyddiadau Diweddaraf

Buddsoddi yn ein timau

Nid yw symud ymlaen yn eich gyrfa bob amser yn golygu ffarwelio â phobl, ac yn... Mwy →

Raffl Hamperi Nadolig 2021 i gwsmeriaid 55 oed neu hŷn

Mae gennym 5 hamper Nadolig hyfryd i’w rhoi! Os ydych yn 55 oed neu hŷn ar... Mwy →

Digwyddiad Mawr i Gwsmeriaid

Ydy – mae yn ei ôl: Y Digwyddiad Mawr i Gwsmeriaid! Bydd y digwyddiad yn cael... Mwy →

Darllenwch ein hadolygiad blynyddol diweddaraf - ateb Stories 19/20

Darllen nawr →

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →