Cofiwch fynegi eich barn er mwyn gwella’r hyn a wnawn ar eich cyfer.

Gallwch weld y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gennym a chael y manylion diweddaraf am ein digwyddiadau yma

Ydych chi’n ei chael yn anodd talu eich biliau ynni? Cysylltwch â’ch Swyddog Ynni Cartref i gael help

Ydych chi wedi cofrestru gyda’n cyfleuster, sef Fy Nghyfrif ateb?

Mae ein swyddfeydd ar gau ond rydym yma o hyd i gynnig help dros y ffôn neu drwy ebost

Dod o hyd i gartref

Talu eich rhent

Sôn am waith atgyweirio

Gofyn am apwyntiad

Mae grŵp ateb yn gyfres unigryw o gwmnïau sy’n rhannu’r un pwrpas uchelgeisiol, sef…

Creu atebion gwell o ran byw...

I bobl a chymunedau'r gorllewin.

Newyddion/Digwyddiadau Diweddaraf

ateb a Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru yn cefnogi Pecynnau Cadw’n Gynnes yn ystod y Gaeaf unwaith eto eleni

Mae aelodau o dimau Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru ac ateb yn arwain y gwaith o... More →

ateb yn ennill Gwobr Gynhwysiant o fri ym maes Plymio a Gwresogi

Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill gwobr ‘Hyrwyddwr Amrywiaeth a Chynhwysiant’ y Gymdeithas Contractwyr... More →

Raffl Hamperi Nadolig 2023 i gwsmeriaid 55 oed neu hŷn

Mae gennym 5 hamper Nadolig hyfryd i’w rhoi! Os ydych yn 55 oed neu hŷn ar... More →

Darllenwch ein hadolygiad blynyddol diweddaraf - ateb Stories 19/20

Darllen nawr

Dod o hyd i gartref

Talu eich rhent

Sôn am waith atgyweirio

Gofyn am apwyntiad

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →