Cynnwys i Wella – i2i


Fforwm tîm ateb yw i2i, a’i ddiben yw sicrhau bod gan y tîm lwyfan lle mae’n gallu cynllunio a gwella’r ffordd yr ydym yn gwneud pethau.

Mae’r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn i drafod materion y tîm, cynllunio a chynnal cynhadledd flynyddol y tîm, a chydlynu a chynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau elusennol a chymdeithasol eraill. Mae’r tîm i2i yn cyfarfod yn uniongyrchol â’r Bwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn i drafod ei waith a’i flaenoriaethau.

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →