Croeso

Fy ateb yw eich ffordd newydd a hawdd o weld a rheoli eich cyfrif cwsmer.

Gallwch weld eich cyfrif rhent, gwneud taliadau, rhoi gwybod am unrhyw angen am waith atgyweirio, a diweddaru manylion eich cyfrif yn syth o’ch cyfrifiadur neu’ch ffôn clyfar.

Bydd angen i chi gofrestru y tro cyntaf y byddwch yn mynd i’r cyfleuster, a bydd angen i chi ddarparu rhai manylion:

  • Eich enw cyntaf a’ch cyfenw
  • Eich dyddiad geni
  • Eich rhif Yswiriant Gwladol.

Rhaid bod y manylion hynny’n cyd-fynd â’r manylion sydd gennym ni ar ein system ac mae’n bosibl y bydd angen i chi gysylltu â ni os byddwch yn cael trafferth cofrestru.

Bydd angen cyfeiriad ebost arnoch hefyd er mwyn creu eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar gyfer mewngofnodi. Yna, byddwch yn barod i fynd!

Sut mae cofrestru

Yn anffodus, dim ond yn Saesneg y mae’r fideo ar gael.

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau, ffoniwch ni ar 0800 854 568.

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →