Telerau

Defnyddia ateb group pob ymdrech resymol i gynnwys a diweddaru gwybodaeth ar y wefan hon. Fodd bynnag, nid yw’n gwneud unrhyw ddatganiad o ran cei chywirdeb na’i chyflawnder.

Nid yw ateb group, ei gyflenwyr a phartïon eraill sy’n gysylltiedig â chreu a chyflenwi cynnwys y wefan hon yn atebol am unrhyw ddifrod a ddaw o ddefnyddio’r wefan hon.

Nid yw grŵp ateb yn mechnïo bod y wefan hon (neu wefannau sy’n gysylltiedig â’r wefan hon) yn rhydd rhag heintiau cyfrifiadurol neu unrhyw faleiswedd neu raglen gyfrifiadurol arall sy’n amharu.

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys dolenni at wefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth nac yn cael eu cynnal gan ateb group. Nid ydym yn gyfrifol am y safleoedd hynny ac nid ydym o anghenraid yn cymeradwyo’r deunydd ynddynt. Cedwir unrhyw fanylion rydych chi’n eu darparu i ni a all ddatgelu’ch hunaniaeth a’u prosesu yn unol â’n Cofrestriad Diogelu Data. Ceirmanylion pellach yn ein Polisi Preifatrwydd. Bydd y defnydd o’r wefan hon yn rhwym wrth gyfreithiau Cymru a Lloegr yn unig, a fydd yn llywodraethu’r dehongliad,cymhwysiad ac effaith ar bob un o’r caniatadau, gwaharddiadau, trwyddedau ac amodau defnydd uchod yn anghynhwysol.

Mae gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth anghynhwysol dros bob hawliad neu anghydfod sy’n codi mewn perthynas â, o, neu mewn cysylltiad â’r wefan hon a’i defnydd a’r telerau lle mae gan awdurdodau rheoleiddiol cenedlaethol awdurdodaeth dros gynnwys y safle hwn.

© ateb group limited
Tŷ Meyler,
Comin Tomos Sant,
Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 1QP

mae grŵp cyfyngedig ateb yn gymdeithas gofrestredig â’r AYA, Rhif Cofrestru 23308R, yn landlord cymdeithasol cofrestredig gyda Llywodraeth Cymru, Rhif Cofrestru PO72 ac yn aelod o Gartrefi Cymunedol Cymru.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →