Ein Polisïau Preifatrwydd a Chwcis

Isod mae ein polisïau preifatrwydd a chwcis yn ogystal â gwybodaeth gysylltiedig:

Cysylltwch â ni gydag unrhyw ymholiadau am ddata:

Swyddog Diogelu Data
ateb group limited
Tŷ Meyler
St Thomas’ Green
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1QP

Ffôn: 01437 763688
Ebost: mydata@atebgroup.co.uk

Nodwch fanylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Yr Ail Lawr
Tŷ Churchill
Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2HH

Ffôn: 029 2067 8400
Ffacs: 029 2067 8399

Ebost: wales@ico.org.uk

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →