Help i reoli eich arian

Mae’n rhaid i bob un ohonom fod yn ofalus gyda’n harian o bryd i’w gilydd, ond os ydych yn teimlo bod angen help arnoch i reoli eich arian neu os ydych yn cael trafferth talu eich rhent, mae croeso i chi gysylltu â ni moneysolutions@atebgroup.co.uk

Gallwch:

Os ydych yn cael trafferth talu eich rhent neu os oes angen help arnoch i reoli eich arian, gorau po gyntaf y byddwch yn cysylltu â ni i ddweud wrthym. Gallwn weithio gyda chi i ddarparu’r help y mae arnoch ei angen, rhoi trefniadau talu realistig ar waith a’ch cyfeirio at gymorth arall os oes angen.

CYFRIFON BANC SYLFAENOL

Os oes gennych statws credyd gwael ac os ydych yn cael trafferth agor cyfrif cyfredol, mae’n bosibl y cewch eich ystyried ar gyfer cyfrif banc sylfaenol.

Dyma sut mae gwneud cais a dod o hyd i’r canghennau…

Barclays

Enw’r cyfrif: Basic current account
Sut mae gwneud cais: Mewn cangen
Canghennau lleol: Hwlffordd, Aberdaugleddau, Arberth, Penfro, Dinbych-y-pysgod a Chaerfyrddin

Halifax

Enw’r cyfrif: Basic Account
Sut mae gwneud cais: Ar-lein www.halifax.co.uk
Canghennau lleol: Hwlffordd a Caerfyrddin

HSBC

Enw’r cyfrif: Basic bank account
Sut mae gwneud cais: Ar-lein www.hsbc.co.uk
Canghennau lleol: Hwlffordd, Dinbych-y-pysgod, Caerfyrddin a Phenfro

Lloyds

Enw’r cyfrif: Basic account
Sut mae gwneud cais: Mewn cangen neu drwy ffonio 0345 300 0000
Canghennau lleol: Hwlffordd, Doc Penfro, Dinbych-y-pysgod a Chaerfyrddin

Cymdeithas Adeiladu Nationwide

Enw’r cyfrif: Flex basic
Sut mae gwneud cais: Ar-lein www.nationwide.co.uk
Canghennau lleol: Hwlffordd, Aberdaugleddau a Chaerfyrddin

Natwest

Enw’r cyfrif: Foundation account
Sut mae gwneud cais: Ar-lein www.natwest.com
Canghennau lleol: Hwlffordd, Aberdaugleddau, Arberth, Penfro, Sanclêr a Chaerfyrddin

Santander

Enw’r cyfrif: Basic current account
Sut mae gwneud cais: Ar-lein www.santander.co.uk
Canghennau lleol: Hwlffordd, Penfro a Chaerfyrddin

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →