Ein Timau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Mae pob un o’n timau yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid ond y timau canlynol sy’n darparu mwyafrif ein gwasanaethau rheng flaen.

Ein Timau Gwasanaethau i Gwsmeriaid:

Y TÎM GWASANAETHAU I GWSMERIAID

Mae mwyafrif ein hymholiadau am wasanaeth yn cyrraedd drwy ein llinellau ffôn neu gyfryngau digidol. Gall ein Tîm Digidol ymdrin â’r rhan fwyaf o’ch anghenion am wasanaeth o ddydd i ddydd. Dyma’r tîm:

Y TÎM CEFNOGAETH I GWSMERIAID

Os oes angen mwy o gymorth arnoch, mae gennym dîm o arbenigwyr i’ch helpu gyda phob mater sy’n ymwneud â thenantiaeth. Dyma’r tîm:

TîM ATEBION ARIANOL

Dyma ein tîm o arbenigwyr a all eich helpu gydag ystod o gyngor am fudd-daliadau ac am gyllidebu er mwyn eich helpu i gynnal eich tenantiaeth. Dyma’r tîm:

Y FENTER YMGYSYLLTU

Mae ein Tîm Datblygu Cymunedol yn cynnwys Sue Mackie – Arweinydd Tîm, Ali Evans – Cydlynydd Ymgysylltu ac Ania Chichlowska – Cynghorydd Lles Cymunedol.

Y TÎM ATEBION O RAN CYMORTH

Rydym yn cynnig cymorth penodol i bobl hŷn drwy gyfrwng tîm pwrpasol sy’n cydweithio’n agos â’n cwsmeriaid a darparwyr cymorth eraill. Dyma’r tîm:

 • Amy Williams

  Arweinydd Tîm Byw’n Annibynnol (Gofal Ychwanegol)

 • Karen Brown

  Cydlynydd Byw’n Annibynnol (Gofal Ychwanegol)

 • Linda Manson

  Cydlynydd Byw’n Annibynnol

 • Bill Faichney

  Cydlynydd Byw’n Annibynnol

 • Geraint Woodgate

  Cydlynydd Byw’n Annibynnol

 • Dylan Macleod

  Cydlynydd Byw’n Annibynnol

Y TÎM ATEBION O RAN CYNNAL A CHADW

Os oes angen cynnal a chadw eich eiddo, mae gennym dîm o grefftwyr sy’n cynnwys seiri, plymwyr/peirianwyr gwresogi, trydanwyr a chrefftwyr eraill sydd â chymwysterau proffesiynol. Dyma’r tîm:

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →