Sut hwyl rydym yn ei chael?

Mae angen eich adborth ar ateb ynghylch a ydym yn bodloni eich disgwyliadau neu beidio, neu’n gwneud yn well na’ch disgwyliadau. Ewch i’n hadran adborth i weld y gwahanol ffyrdd y gallwch roi gwybod i ni sut hwyl rydym yn ei chael.

Sut hwyl rydym yn ei chael? Rhoi gwybod i chi am ein perfformiad…

Rydym am fod yn agored ynghylch ein perfformiad, felly byddwn yn defnyddio’r dudalen hon i gyhoeddi ein hystadegau a’n mesurau perfformiad allweddol. Mae’r adroddiadau canlynol ynghylch Darparu Gwasanaethau yn dangos rhywfaint o’r data ynghylch perfformiad allweddol yr ydym yn ei ddefnyddio i farnu perfformiad ein gwasanaethau a gweld sut hwyl rydym yn ei chael.

21/22:

Chwarter 4

Chwarter 3

Chwarter 2

Chwarter 1

20/21:

Chwarter 4

Chwarter 3

Chwarter 1 & 2

19/20:

Chwarter 1

Chwarter 2

Chwarter 3

Chwarter 4

18/19:

Chwarter 2

Chwarter 3

Chwarter 4

 

Adolygiad ein rheoleiddiwr o’n perfformiad…

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu ein trefniadau llywodraethu a’n trefniadau ariannol bob blwyddyn, ac mae mwy o wybodaeth am ei hadolygiad i’w chael yma. Mae ein hadolygiadau rheoleiddio i’w gweld isod:

19/20:

Adroddiad Asesiad Rheoleiddio ateb (Saesneg)

Adroddiad Asesiad Rheoleiddio ateb (Cymraeg)

18/19:

Adroddiad Asesiad Rheoleiddio ateb (Saesneg)

Adroddiad Asesiad Rheoleiddio ateb (Cymraeg)

17/18

Adroddiad Asesiad Rheoleiddio ateb (Saesneg)

Adroddiad Asesiad Rheoleiddio ateb (Cymraeg)

16/17

Adroddiad Asesiad Rheoleiddio Tai Sir Benfro

Sut rydym yn cymharu â chymdeithasau tai eraill…

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu tudalen ar y we i ddangos gwybodaeth safonol am berfformiad cymdeithasau tai ledled Cymru. Bydd yr adnodd yn cael ei ddatblygu gydag amser er mwyn helpu tenantiaid a rhanddeiliaid i ddeall perfformiad y sector.

Adnodd Cymharu Cymdeithasau Tai

Hunanasesiad ateb…

Rydym yn cynnal hunanasesiad blynyddol o’n cymdeithas dai, sy’n cyfrannu i adolygiad rheoleiddio Llywodraeth Cymru. Mae ein hunanasesiadau i’w gweld isod:

19/20 Straeon ateb 3

18/19 Straeon ateb 2

17/18 Straeon ateb 1

16/17 Hunanwerthusiad Tai Sir Benfro

15/16 Hunanwerthusiad Tai Sir Benfro

14/15 Hunanwerthusiad Tai Sir Benfro

Yw ateb ar y trywydd iawn?

Mae gennym Weledigaeth ynghylch ‘sut beth yw da’ i ateb a Chynllun #3 ynghylch sut yr ydym yn bwriadu gwireddu’r Weledigaeth honno. Dyma ein hadolygiadau blynyddol sy’n ystyried a ydym ar y trywydd iawn o safbwynt cyflawni nodau a blaenoriaethau ein cynllun 3 blynedd…

19/20  Adolygiad o’r Cynllun Strategol – Blwyddyn 2

18/19  Adolygiad o’r Cynllun Strategol – Blwyddyn 1

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →