Ymgysylltu i Wella – e2i

Menter ymgysylltu ateb yw e2i. Ei diben yw ymgysylltu â llawer o bobl am ychydig o faterion allweddol yn unig, yn lle ymgysylltu ag ychydig o bobl am lawer o faterion.

Caiff menter e2i ei goruchwylio gan dîm cydlynu e2i. Mae’r tîm yn cael ei reoli gan Ailinor Evans ac mae’n cynnwys tenantiaid, aelodau’r tîm a phartneriaid sy’n briodol i’r themâu sy’n cael eu cynllunio, eu cyflwyno neu’u hadolygu.

Nid yw aelodaeth y tîm cydlynu’n sefydlog, ac mae hynny’n fwriadol er mwyn caniatáu’r hyblygrwydd sy’n ofynnol er mwyn i bobl allu canolbwyntio ar y materion y maent am eu hyrwyddo. Bydd grŵp e2i yn adrodd yn uniongyrchol i’r Bwrdd tua 3 gwaith y flwyddyn, drwy sesiynau ‘Llais y Tenant’.

Mae’r fenter hon yn sicrhau bod ein cwsmeriaid wrth wraidd ein proses gwella gwasanaethau, a bydd gwybodaeth amdani’n cael ei rhannu’n rheolaidd er mwyn sicrhau bod llais ein tenantiaid yn cael ei glywed.

Dyma gyfle i chi gael gwybod mwy am ein menter ymgysylltu a gweld sut rydym yn darparu atebion gwell o ran byw.

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →