Ein Timau Rheoli

TIMAU RHEOLI

Mae’n Tîm Rheoli Gweithredol yn cynnwys y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Cyllid, y Cyfarwyddwr Tai a’r Cyfarwyddwr Eiddo. Ar y cyd, mae’r tîm hwn yn trosi cyfeiriad strategol a chorfforaethol y Bwrdd yn gyflwyniad gweithredol. Dyma’r tîm:

GRŴP RHEOLWYR

Mae’n Grŵp Rheolwyr yn cynnwys y prif reolwyr ar gyfer pob maes gwasanaeth. Eu rôl nhw yw sicrhau bod Cynllun Cyflwyno Gwasanaeth ateb yn cyflawni’r canlyniadau gwasanaeth cywir, yn effeithiol a chyda phrofiad i gwsmeriaid gwych.

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →