Ein hymrwymiad i wasanaethau i gwsmeriaid

Bydd ateb bob amser yn ceisio cyflawni’r canlyniadau iawn o ran gwasanaeth, a hynny’n effeithlon gan sicrhau profiad gwych i’n cwsmeriaid, sef pobl a chymunedau’r gorllewin.

Mae dogfen ateb ynghylch Beth y gallwch ei ddisgwyl gennym yn esbonio ein hymrwymiad i wasanaethau i gwsmeriaid, a’r hyn y dylai ein cwsmeriaid ei ddisgwyl. Rydym yn sefydliad sy’n dysgu, felly mae angen adborth arnom yn gyson ynghylch a ydym yn bodloni eich disgwyliadau, yn methu â’u bodloni neu’n rhagori arnynt. Byddwn yn casglu adborth o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys ein gwasanaeth adborth Sut hwyl rydym yn ei chael?

Helpwch ni i wella’r hyn yr ydym yn ei wneud.

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →