Addasiadau

I gael mân addasiadau megis canllawiau cydio, sedd yn y gawod neu dapiau lifer, llenwch y ffurflen  Mân Addasiadau sydd ar-lein.

Os oes angen addasiad mwy arnoch, megis cawod heb ris i fynd i mewn iddi neu lifft risiau, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro ar 01437 764551 a bydd y Cyngor yn trefnu bod therapydd galwedigaethol yn dod i gwrdd â chi ac yn asesu eich anghenion.

Pan fyddwn wedi cael asesiad y therapydd galwedigaethol, byddwn yn cysylltu â chi i drefnu bod y gwaith yn cael ei gyflawni drwy ein his-gwmni, Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru. Os oes unrhyw reswm pam na allwn awdurdodi’r addasiad, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich opsiynau.

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →