Ein diben

 

Rydym yn credu bod byw’n well yn dechrau gyda lle y gallwn ei alw’n gartref.

Mae cartref yn fwy na thŷ yn unig; mae’n amgylchedd diogel a sefydlog sy’n galluogi pobl i fyw eu bywydau. Ni all pawb lwyddo i wneud hynny heb help, a byddwn yn creu amrywiaeth o atebion er mwyn helpu a chefnogi pobl a chymunedau i greu mwy o gartrefi.

Mae hynny’n golygu bod yn rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd creadigol o:

  • Ymateb i angen am dai.
  • Helpu pobl i gynnal eu tenantiaeth.
  • Cynorthwyo cymunedau i adeiladu capasiti a bod yn hunangynhaliol.
  • Adfywio cymunedau drwy raglenni cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a ffisegol.
  • Helpu pobl hŷn a bregus i aros yn eu cartrefi a’u cymunedau pan fydd eu ffordd o fyw’n newid.

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →