Diogelwch nwy

Mae gennym raglen flynyddol o ymweliadau â phob eiddo sydd â phibellau nwy neu offer nwy, er mwyn gwirio eu bod yn ddiogel i’w defnyddio.

Mae gennym dîm o blymeriaid a pheirianwyr gwresogi cymwys sy’n gweithio i ateb. Bydd ein canolfan gyswllt yn cysylltu â chi er mwyn rhoi gwybod i chi pryd y bydd angen rhoi gwasanaeth blynyddol i’r offer nwy ac er mwyn trefnu apwyntiad cyfleus i sicrhau bod popeth yn ddiogel.

I gael mwy o help a gwybodaeth ynglŷn â diogelwch nwy, ewch i’n hadran cwestiynau cyffredin neu porwch drwy’r adnoddau isod…

Mae gwybodaeth bellach ar gael o Gofrestr Gas Safe:  https://www.gassaferegister.co.uk/help-and-advice/

Ambell gyngor am ddiogelwch nwy yn y cartref:

Pam y dylid rhoi gwasanaeth i’ch system wresogi sy’n defnyddio olew:

Cyngor am danwydd solet:

https://solidfuel.co.uk/

https://www.hetas.co.uk/consumer/hetas-advice/

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i  sôn am broblem o ran unrhyw argyfwng neu waith atgyweirio ymatebol sy’n ymwneud â’ch system wresogi sy’n defnyddio nwy, LPG, tanwydd solet neu olew neu unrhyw system wresogi arall.

Systemau Gwres Canolog a Boeleri Worcester/Bosch

Cynyddu pwysedd y boeler:

Gollwng aer o reiddiaduron:

Pibellau cyddwyso sydd wedi rhewi:

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →