Grwp Cynllunio Arolygon

Caiff sesiwn ar-lein nesaf y Grŵp Cynllunio Arolygon ei chynnal ddydd Mawrth 14 Rhagfyr am 10:00 a bydd yn para tua awr.

Yn y sesiwn hon byddwn yn ystyried y cynnydd a wnaed o safbwynt y Camau Gweithredu a nodwyd 6 mis yn ôl, yn dilyn yr arolwg, Profiad Unigolion.

Bydd ateb yn eich helpu i gysylltu â ni drwy Teams, os hoffech gael help, hyd yn oed os nad oes gennych offer.

Mae’r grwpiau hyn yn agored i bob aelod o staff a phob un o gwsmeriaid ateb – mae croeso i chi ddod i sesiynau’r Grŵp Cynllunio Arolygon i ddweud eich dweud.

Cysylltwch ag Ali Evans er mwyn derbyn eich dolen i’r digwyddiad ar-lein hwn: 01437 774766 / 07500 446611 / ailinor.evans@atebgroup.co.uk

Os yw’n bwysig i chi, yna mae’n bwysig i ni

Cyhoeddwyd: 26/11/21
Rhannwch yr erthygl hon: