Canlyniadau’r Arolwg #21 Ymgysylltu â Chwsmeriaid 2021

Cawsom dros 227 o ymatebion, a gall e2i yn awr rannu’r cyfraniad a wnaethoch chi i’n holiadur, Ymgysylltu â Chwsmeriaid 2021: A yw’n gweithio i chi? fydd yn ein helpu i ganolbwyntio ar welliannau i wasanaethau, a ddylai gael blaenoriaeth, ac a fydd yn golygu bod eich safbwyntiau’n ganolog i’r penderfyniadau hynny – dyma’r canlyniadau

Os yw’n bwysig i chi, yna mae’n bwysig i ni

Cyhoeddwyd: 06/12/21
Rhannwch yr erthygl hon: