Cwestiynau Cyffredin

 • Hidlydd:

 • Rwyf mewn credyd, felly alla’ i ofyn am ad-daliad?

  Gallwch – y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw llenwi'r  Ffurflen Gofyn am Ad-daliad ac fe broseswn ni eich cais cyn gynted ag y byddwn wedi cael eich ffurflen.

 • Beth os wyf yn ei chael yn anodd talu fy rhent a bod gen i ôl-ddyledion rhent?

  Cysylltwch â’ch cynghorwr budd-daliadau ac arian yn syth drwy ebostio moneyadvice@atebgroup.co.uk neu ffoniwch ni ar 01437 763688 neu 0800 854568. Y peth pwysig yw eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn gynted ag sy'n bosibl er mwyn i ni allu cynnig help i'ch rhoi'n ôl ar ben ffordd a chynnig cyngor i chi ynghylch arian a budd-daliadau.

 • Pam mae angen i fi dalu tâl gwasanaeth ar ben fy rhent?

  Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau ychwanegol i rai o’n tenantiaid, byddant yn talu am y gwasanaethau hynny drwy dâl gwasanaeth. Dyma rai enghreifftiau:

  • Cynnal a chadw tir.
  • Glanhau ardaloedd cyffredin.
  • Goleuo ardaloedd cyffredin.
  • Rhoi gwasanaeth i systemau mynediad llafar.
  • Cynnal a chadw systemau larwm tân.
  Caiff manylion eich taliadau gwasanaeth eu hanfon atoch bob gwanwyn.

 • Pryd mae fy rhent yn ddyledus?

  Mae’ch rhent a’ch tâl gwasanaeth, os yw'n berthnasol, yn daladwy bob wythnos ymlaen llaw ac yn ddyledus ar ddydd Llun.

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →