Cwestiynau Cyffredin

 • Hidlor:

 • Pryd mae fy rhent yn ddyledus?

  Mae’ch rhent a’ch tâl gwasanaeth, os yw’n berthnasol, yn daladwy wythnos ymlaen llaw ac yn ddyledus ar ddydd Llun.

 • Pam oes angen i mi dalu tâl gwasanaeth yn ychwanegol i’m rhent?

  Pan fyddwn yn darparu gwasanaeth ychwanegol ar gyfer rhai o’n tenantiaid, telir ar gyfer hyn gyda thâl gwasanaeth. Dyma rai enghreifftiau:

  • Cynnal ystadau.
  • Glanhau cymunedol.
  • Goleuo Cymunedol.
  • Gwasanaethu systemau mynediad â llais.
  • Cynnal systemau larwm tân.
  Anfonir manylion eich taliadau gwasanaeth atoch chi bob gwanwyn.

 • Beth os wyf yn ei chael hi’n anodd talu fy rhent ac wedi mynd i mewn i ôl-ddyledion rhent?

  Cysylltwch â’ch cynghorwr budd-daliadau ac arian yn syth drwy e-bostio moneyadvice@atebgroup.co.uk neu ffoniwch ni ar 01437 763688 neu 0800 854568. Y peth pwysig yw i chi roi gwybod cyn gynteb â phosib fel y gallwn ddarparu help i chi a rhoi chi ar ben y ffordd eto yn ogystal â chynnig cyngor ariannol a budd-daliadau.

 • Rwyf mewn credyd, alla i ofyn am ad-daliad?

  Gallwch – llenwch y  Ffurflen Gais Ad-daliad a byddwn yn prosesu’t taliad cyn gynted ag y byddwn ei derbyn.

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →