Cwestiynau Cyffredin

 • Hidlor:

 • Rwyf yn anabl ac mae angen cartref addasedig arnaf i. A allwch fy helpu?

  Gallwn! Mae tua 30 o fynglos addasedig gennym wedi’u hadeiladu’n benodol ar gyfer pobl ag amrywiaeth o anableddau. Cwblhewch ein   Ffurflen Gais i gofrestru ar gyfer ein cofrestr tai hygyrch. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â lettings@atebgroup.co.uk

 • Ble mae cartrefi ateb?

  Mae amrywiaeth o gartrefi gennym ledled y Gorllewin. Cliciwch yma i gael cipolwg!

 • Rwyf am brynu fy nghartref fy hun ond methu i’w fforddio. A allwch fy helpu?

  Efallai mai tŷ rhanberchnogaeth yw’r peth i chi! Mae rhanberchnogaeth yn gynllun rhan-brŷn/rhan-rent Mae’n gwneud hi’n bosibl i bobl brynu cartref na fyddent yn gallu fforddio fel arall. Fe’i dyluniwyd fel carreg lam i helpu pobl ddringo’r ysgol eiddo i berchen ar eu cartref eu hunain yn gyfan gwbl, gan ganiatáu iddynt brynu cyfrannau pellach yn eu cartref (Dringletya) pan fyddant yn gallu fforddio gwneud hynny. Cliciwch yma i wybod mwy!

 • Rwyf yn byw mewn cartref ateb ac am adael. Beth sydd angen i mi ei wneud?

  Mae rhaid i chi ein hysbysu drwy gwblhau ein  Ffurflen Diwedd Tenantiaeth 28 niwrnod cyn eich dyddiad gadael. Os byddwch yn gadael eich cartref mewn cyflwr glân a gwag, gallwch fod yn gymwys am ein cynllun anogol 'glân a gwag’. Os byddwch yn gadael eich cartref yn lân ac yn wag, a bod gennych gyfrif heb ddyledion rhent, byddwn ni’n rhoi taleb gwerth £50 Love 2 Shop i chi. Mae hyn yn amodol ar archwiliad gan swyddog ardal.

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →