Cwestiynau Cyffredin

 • Hidlor:

 • Mae angen addasiad arnaf i – beth yw’r broses?

  Am fân addasiadau megis canllawiau, seddi cawod neu osod tapiau lifer, llenwch y ffurflen  ‘adrodd am addasiadau’ ar-lein. Os ydych chi angen addasiad mwy, cysylltwch â Chyngor Sir Benfro ar 01437 768551 a fydd yn trefnu amser i therapydd galwedigaethol ddod i gwrdd â chi ac asesu’ch anghenion.

 • Beth os oes gen i broblem atgyweirio nad yw’n gyfrifoldeb atgyweirio Ateb? A allwch fy helpu o hyd?

  E-bostiwch ni repairs@atebgroup.co.uk a chan ddibynnu ar natur y broblem, gallwn eich cynghori’n unol â hynny.

 • Beth os oes angen i mi aildrefnu fy apwyntiad?

  Dim problem! Gallwch e-bostio ni yn repairs@atebgroup.co.uk neu ein ffonio ar 0800 854568.

 • Pryd fydd fy mhoblem yn cael ei hatgyweirio?

  Os yw’ch atgyweiriad yn argyfwng, byddwn yn ymdrin ef o fewn 24 awr. Gan ddibynnu ar ddifrifoldeb yr argyfwng, anelwn at fod gyda chi cyn gynted â phosibl. Os nad yw’ch problem yn argyfwng, byddwn yn cytuno ar apwyntiad â chi. Byddwn fel arfer yn rhoi dewis o fore, prynhawn neu slot apwyntiad ‘osgoi amser hebrwng yr ysgol’ ar ddydd sy’n addas i chi. Os oes angen anfon contractwr at eich cartref, bydd e’n cysylltu i drefnu apwyntiad yn uniongyrchol â chi.

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →