Canlyniadau’r Arolwg #27 Disgwyliadau o ran Cymorth Ymarferol

Cawsom dros 305 o ymatebion, a gall e2i yn awr rannu’r cyfraniad a wnaethoch chi i’n holiadur, Disgwyliadau o ran Cymorth Ymarferol, fydd yn ein helpu i ganolbwyntio ar welliannau i wasanaethau, a ddylai gael blaenoriaeth, ac a fydd yn golygu bod eich safbwyntiau’n ganolog i’r penderfyniadau hynnydyma’r canlyniadau

Os yw’n bwysig i chi, yna mae’n bwysig i ni

Ddiweddarwyd: 22/09/21
Rhannwch yr erthygl hon: