Ymgysylltu i Wella e2i

Menter cysylltu’n hy ateb yw e2i. Ei hamcan yw ymgysylltu â llawer, ond ar ychydig o faterion craidd, yn lle ychydig o bobl, yn ceisio ymgysylltu ar lawer o faterion.

Goruchwylir menter e2i gan dîm cydlynu e2i. Rheolir y tîm gan Ailinor Evans ac mae’n cynnwys tenantiaid, aelodau tîm a phartneriaid addas i’r themâu sy’n cael eu cynllunio, cyflwyno neu’u hadolygu.

Yn bwrpasol, er mwyn caniatáu i bobl ganolbwyntio ar y materion hynny maen nhw eisiau cefnogi nid yw aelodaeth y tîm cydlynu’n sefydlog. Bydd grŵp e2i yn adrodd i’r Bwrdd yn uniongyrchol tua theirwaith y flwyddyn drwy sesiynau ‘llais y tenant’.

Mae’r fenter hon rhoi ein cwsmeriaid wrth graidd ein proses i wella gwasanaeth a bydd yn cael ei gyfathrebu’n rheolaidd i sicrhau fod llais ein tenantiaid i’w glywed.

Dewch i wybod mwy am ein menter ymgysylltu a gweld sut ydym yn ceisio darparu datrysiadau byw gwell.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →