Ymgysylltu i Wella – Fforwm Cwsmeriaid E2i

Caiff cyfarfod nesaf y Fforwm Cwsmeriaid ei gynnal ddydd Iau 30 Mehefin am 10:00 a bydd yn para tua dwy awr.  Bydd egwyl fer am 11:00.  Mae’r Fforwm hwn yn grŵp ar gyfer holl gwsmeriaid ateb, lle gallwch gwrdd â chwsmeriaid eraill ateb a’i staff a rhannu gwybodaeth am bethau sy’n effeithio arnoch chi a’ch cymunedau, er mwyn i ni allu gwella ein gwasanaethau i chi.

Er bod y grŵp yn cyfarfod bob mis, fwy neu lai, gallwch ddewis pa sesiynau yr hoffech fynd iddynt.

Bydd ateb yn eich helpu i gysylltu â ni trwy Teams. Cofiwch holi, hyd yn oed os nad oes gennych gyfarpar.

Gall holl staff a chwsmeriaid ateb ymuno â’r grwpiau hyn. 

Cysylltwch ag Ali Evans er mwyn derbyn eich dolen i’r digwyddiad ar-lein hwn: 01437 774766 / 07500 446611 / ailinor.evans@atebgroup.co.uk

Mae croeso i chi ddod i’r sesiwn hon er mwyn cael cyfle i ddweud eich dweud. 

Os yw’n bwysig i chi, yna mae’n bwysig i ni

Cyhoeddwyd: 10/06/22
Rhannwch yr erthygl hon: