Sut brofiad ydyw i chi: Cwsmeriaid Agored i Niwed a’r Pandemig

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ennill talebau Love2Shop gwerth £100 ar ddiwedd y gweithgaredd hwn

Drwy gydol mis Rhagfyr, bydd ateb yn gofyn i chi fynegi eich barn am ein gwasanaethau yn ystod y Pandemig. Dyma eich cyfle i ddweud wrthym sut rydych yn teimlo.

Cliciwch yma i gymryd rhan

Drwy gymryd rhan yn y gweithgaredd hwn, byddwch yn helpu cwsmeriaid ateb yn awr ac yn y dyfodol.

Mae croeso i chi gysylltu ag Ali Evans: 01437 774766 / 07500 446611 / engage@atebgroup.co.uk

Rhannwch yr erthygl hon: