Cynllun Rhentu i Berchnogi

Fyddech chi’n hoffi bod yn berchen ar eich cartref eich hun ond nad oes gennych ddigon wedi’i gynilo ar gyfer blaendal?

Gallai ein cynllun Rhentu i Berchnogi fod yn ddelfrydol i chi. Gallwch rentu eich cartref newydd tra byddwch yn cronni swm i’w ddefnyddio fel blaendal, er mwyn i chi allu prynu’r eiddo ar ôl ei rentu am rhwng 3 a 5 mlynedd.

Mae’n bosibl bod gennym gartref chwaethus i chi yn y lleoliad perffaith!

Byddwn yn ymdrin â cheisiadau ar sail y cyntaf i’r felin – felly peidiwch ag oedi, cliciwch yma i gael gwybod mwy yn awr!

Rhestr wirio sydyn

  • Rydych yn gallu fforddio taliadau misol ond nid oes gennych ddigon wedi’i gynilo ar gyfer blaendal
  • Rydych am fod yn berchen ar eich cartref eich hun yn y pen draw
  • Rhaid bod cyfanswm incwm eich aelwyd yn llai na £60,000
Eiddo Rhentu i Berchnogi

Nid oes unrhyw eiddo ar gael gennym dan y cynllun hwn ar hyn o bryd.

Ewch i’n gwefan yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr opsiynau sydd ar gael o ran Perchentyaeth Cost Isel

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →