Child playing in play ground which is open after COVID 19

Mae ein hardaloedd chwarae ar agor yn awr!

Rydym am i chi fwynhau chwarae ond am i chi gadw’n ddiogel hefyd!

Sicrhewch eich bod yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru bob amser. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch gadw’n ddigon pell oddi wrth bobl eraill gan aros 2 fetr ar wahân bob amser, a chofiwch olchi eich dwylo’n rheolaidd neu ddefnyddio hylif diheintio’r dwylo.

At hynny, cofiwch ddefnyddio hylif diheintio i lanhau’r prif fannau y bydd pobl yn eu cyffwrdd ar yr offer chwarae, a gadewch i’r hylif sychu cyn eich bod yn defnyddio’r offer.

Cadwch yn ddiogel – cadwch yn iach.

Rhannu’r erthygl hon: