Dolenni Defnyddiol

Gallai’r dolenni cyswllt neu’r manylion cyswllt hyn fod yn ddefnyddiol i chi hefyd:

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Cliciwch yma  https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/

Cyngor Sir Penfro – Cliciwch yma http://www.sir-benfro.gov.uk/cyngor-a-y-coronafeirws

Busnes Cymru – Cliciwch yma i gael gwybod pa gymorth sydd ar gael i fusnesau  https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol – Cliciwch yma i gael gwybod beth y gallai fod gennych hawl i’w gael https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/articles/coronafirws-beth-mae-yn-ei-olygu-i-chi

Credyd Cynhwysol – Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y Coronafeirws ac am hawlio budd-daliadau https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/

Mind – Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y Coronafeirws a’ch lles https://www.mind.org.uk/cy/gwybodaeth-a-chefnogaeth/y-coronafeirws-ach-lles/

Hwb Cymunedol Sir Benfro – http://www.sir-benfro.gov.uk/coronavirus-covid-19-community-information-cym/coronavirus-covid-19-community-information-cym

Canllaw gan Lywodraeth Cymru ynghylch gwybodaeth ddefnyddiol i denantiaid – https://llyw.cymru/coronafeirws

Tîm y GIG ar gyfer Olrhain Cysylltiadau – https://llyw.cymru/coronafeirws

Diweddariad ar warchod: cyngor i bobl yng Nghymru sydd ar y Rhestr Gwarchod Cleifion o 22 Rhagfyr – https://llyw.cymru/canllawiau-ar-amddiffyn-pobl-sydd-fwyaf-tebygol-o-fynd-yn-wael-iawn-o-coronafeirws-gwarchod-canllaw?

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →