Digwyddiad Cymunedol – Hubberston

Dyma ddigwyddiad cymunedol sydd am ddim ac yn agored i bawb.

Rhaid i bob plentyn dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae ateb yn darparu’r digwyddiad hwn er mwyn rhoi cyfle i breswylwyr ddod i adnabod ei gilydd a defnyddio’r cyfleusterau a gaiff eu hysbysebu ar y daflen. Y nod cyffredinol yw gwella ein cymunedau.

 • Bydd bwyd a diod yn cael eu darparu am ddim i gwsmeriaid ateb
 • Weithgareddau sy’n seiliedig ar goetiroedd
 • Pembrokeshire Woodfired Pizzas
 • Casglu a gwaredu sbwriel
 • Swyddog Ynni Cartref, Swyddog Atebion Ariannol & Swyddog Ardal ateb
 • Cynghorydd Cyflogaeth Gweithffyrdd
 • Castell neidio
 • Injan dân – Gwasanaeth Tân Ac Achub
 • Cynghorydd Tref – Mike Stoddart
 • Cefnogi cymunedau i sefydlu hybiau bwyd
 • Lluniaeth ysgafn arall ee sudd / te / coffi

a mwy…

Ymunwch â ni:

Belfrey Close, Hubberston SA73 3SE

Dydd Mawrth 31 Mai 2022

12yb – 3yh

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Ali Evans 01437 774766 / 07500 446611 / ailinor.evans@atebgroup.co.uk

Os yw’n bwysig i chi, yna mae’n bwysig i ni

Cyhoeddwyd 17/05/22

Rhannwch yr erthygl hon: