Help i reoli eich arian

Mae’n rhaid i bob un ohonom fod yn ofalus gyda’n harian o bryd i’w gilydd, ond os ydych yn teimlo bod angen help arnoch i reoli eich arian neu os ydych yn cael anhawster talu eich rhent, mae croeso i chi gysylltu â ni moneysolutions@atebgroup.co.uk

Gallwch:

  • Siarad ag aelod o’n Tîm Gwasanaethau Ariannol.
  • Defnyddio ein hadnodd cyllidebu defnyddiol ar-lein i’ch helpu i reoli eich arian (insert budgeting tool)os oes gennych broblemau o ran dyledion.
  • Gwneud apwyntiad yn eich Canolfan Cyngor ar Bopeth leol www.pembrokeshirecab.org.uk neu ewch i www.stepdebtchange.co.uk
  • Mynd i www.moneyadviceservice.org.uk i gael cyngor di-duedd, rhad ac am ddim am arian.

Os ydych yn cael anhawster talu eich rhent, gorau po gyntaf y byddwch yn cysylltu â ni i ddweud wrthym. Gallwn weithio gyda chi i ddarparu’r cymorth y mae arnoch ei angen, rhoi trefniadau talu realistig ar waith a’ch cyfeirio at gymorth arall os oes angen.

CYFRIFON BANC SYLFAENOL

Os oes gennych statws credyd gwael ac os ydych yn cael trafferth agor cyfrif cyfredol, mae’n bosibl y cewch eich ystyried ar gyfer cyfrif banc sylfaenol.

Dyma sut y mae gwneud cais a dod o hyd i’r canghennau…

Barclays

Enw’r cyfrif: Basic current account
Sut mae gwneud cais: Mewn cangen
Canghennau lleol: Hwlffordd, Aberdaugleddau, Arberth, Penfro, Dinbych-y-pysgod a Chaerfyrddin

Halifax

Enw’r cyfrif: Basic Account
Sut mae gwneud cais: Ar-lein www.halifax.co.uk
Canghennau lleol: Hwlffordd a Caerfyrddin

HSBC

Enw’r cyfrif: Basic bank account
Sut mae gwneud cais: Ar-lein www.hsbc.co.uk
Canghennau lleol: Hwlffordd, Dinbych-y-pysgod, Caerfyrddin a Phenfro

Lloyds

Enw’r cyfrif: Basic account
Sut mae gwneud cais: Mewn cangen neu drwy ffonio 0345 300 0000
Canghennau lleol: Hwlffordd, Doc Penfro, Dinbych-y-pysgod a Chaerfyrddin

Cymdeithas Adeiladu Nationwide

Enw’r cyfrif: Flex basic
Sut mae gwneud cais: Ar-lein www.nationwide.co.uk
Canghennau lleol: Hwlffordd, Aberdaugleddau a Chaerfyrddin

Natwest

Enw’r cyfrif: Foundation account
Sut mae gwneud cais: Ar-lein www.natwest.com
Canghennau lleol: Hwlffordd, Aberdaugleddau, Arberth, Penfro, Sanclêr a Chaerfyrddin

Santander

Enw’r cyfrif: Basic current account
Sut mae gwneud cais: Ar-lein www.santander.co.uk
Canghennau lleol: Hwlffordd, Penfro a Chaerfyrddin

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →