Mae’r map isod yn dangos y trefi y mae cartrefi gennym ynddynt ar hyn o bryd.

Cliciwch ar eicon lleoliad i weld nifer y cartrefi
sydd yno, ac ym mha ardal y maent.

Mae gennym dros 2,500 o gartrefi ar hyn o bryd.

Mae gennym 10 cartref sydd ar gael ar hyn o bryd.
  • Eiddo
    ar gael

  • Eiddo sydd yn
    cael ei ddatblygu

  • Eiddo sydd yn llawn
    ar hyn o bryd

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →