Cais i Ychwanegu neu Dynnu Rhywun o’r Denantiaeth

 • Enw Cyntaf:
 • Cyfenw:
 • Ebost:
 • Rhif Ffôn:
 • Cyfeiriad y tenant presennol:
 • Ydych chi am:
 • [group group-484]

 • National Insurance Number:
 • Name of Person to Become Joint Tenant:
 • What is the Relationship to the Tenant?:
 • What is Your Previous Address?:
 • Have you ever been a tenant of a council or a housing asssociation?: YesNo
 • [group group-870]

 • landlord address:
 • Contact Details:
 • [/group]

 • Have you ever been convicted of a criminal offence or have a anti-social behaviour order?: YesNo
 • [group group-258]

 • Please Provide Detials:
 • [/group]

  • Are you a?:
  • Asylum SeekerRefugeeOverseas StudentSponsored Visitor to the UKCommonwealth Citizen
 • [/group]
  [group group-608]

 • Name of person to be removed:
 • [/group]

 • Rwyf yn datgan nad oes dyledion ar fy nghyfrif rhent ac rwyf yn deall na ellir ystyried y cais hwn nes y bydd unrhyw ddyledion rhent wedi’u talu i ateb’ a chynnwys blwch ‘Rwyf yn datgan bod y wybodaeth yr wyf wedi’i rhoi ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn

 • Trwy roi tic yn y blwch isod, rwyf yn caniatáu i Ateb ddefnyddio fy nata personol i ymateb i’r cais hwn am wasanaeth. Caiff fy nata personol ei gadw’n ddiogel a’i ddefnyddio i fodloni’r cais am y gwasanaeth a ddewiswyd, yn unol â datganiad preifatrwydd ateb. Dylech ddarllen datganiad preifatrwydd Ateb er mwyn deall sut yr ydym yn diogelu eich data personol ddatganiad preifatrwydd. Os oes gennych ymholiadau ynghylch data personol neu os ydych am wneud cais i weld data neu i ddiwygio neu ddileu data, anfonwch neges ebost i mydata@atebgroup.co.uk

  Rwyf yn caniatáu i chi ddefnyddio fy nata personol

← Yn ôl i’r wefan

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →