Ein Hanes

Sefydlwyd ateb ym 1981 fel Cymdeithas Tai Sir Benfro gyda’i heiddo cyntaf wedi’i leoli ym Mhenfro.

Dros y 36 mlynedd nesaf, adeiladodd Cymdeithas Tai Sir Benfro enw am gyflenwi cartrefi fforddiadwy newydd ar gyfer cymunedau gwledig a dinesig gyda gwasanaeth o safon i’w thenantiaid a’i chymunedau.

Ffurfiwyd strwythur y grŵp pan ymunodd Gofal a Thrwsio Sir Benfro â Cymdeithas Tai Sir Benfro yn 2001 ac ymgyfunodd â Gofal a Thrwsio Ceredigion yn ddiweddarach yn 2015 i ffurfio Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru. Yn 2012, ychwanegwyd Mill Bay Homes i’r grŵp i adeiladu cartrefi i’w gwerthu a phob elw’n cael ei ailfuddsoddi yn y prif gwmni i ddarparu cartrefi mwy fforddiadwy. Sefydlwyd Effective Building Solutions yn 2016 fel cyfrwng posib i gefnogi gweithio ar y cyd. Nid yw EBS yn weithredol ar hyn bryd.

Ar Mawrth 1af 2018, cafodd Cymdeithas Tai Sir Benfro ei hailenwi yn ateb â’r dyhead i wella ymhellach ein gwasanaethau presennol a bod ar gael i gynnig gwasanaethau newydd dros ardal ddaearyddol ehangach pan fyddem yn cael ein gwahodd i’w wneud.

Rydym yn falch iawn o’n treftadaeth a’n llwyddiannau a byddwn yn parhau i ddefnyddio ein hanes i helpu i gefnogi ein dyhead i wneud gwahaniaeth yn y dyfodol.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →