Cynnwys i Wella i2i


Fforwm tîm ateb yw i2i, a’i bwrpas yw sicrhau bod gan y tîm lwyfan lle mae’n gallu cynllunio a gwella’r ffordd rydym yn gwneud pethau.

Mae’r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn i drafod materion y tîm, cynllun a rhoi cynhadledd flynyddol ar waith a chyd-drefnu a chyflwyno amrywiaeth o ddigwyddiadau elusennol a chymdeithasol eraill. Mae’r tîm i2i yn cwrdd â’r Bwrdd yn uniongyrchol o leiaf ddwywaith y flwyddyn i drafod ei waith a’i flaenoriaethau.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →