Angen help?

Angen help? Ambell gyngor wrth ymgeisio:

  • Cofiwch eich cyfrinair fel y gallwch ddychwelyd at eich cais cyn ei gyflwyno.
  • Peidiwch â rhuthro; gallwch ddychwelyd at eich cais unrhyw bryd (cyn y dyddiad cau!).
  • Sicrhewch bob amser bod eich cais yn cyd-fynd â’r proffil rôl; darparwch enghreifftiau perthnasol o’ch profiadau a’ch sgiliau personol i ddangos sut yr ydych yn bodloni gofynion y swydd.
  • Gwerthwch eich hun – nid dyma’r amser i fod yn ddiymhongar. Soniwch am eich llwyddiannau a byddwch yn frwdfrydig ynghylch yr hyn yr ydych wedi’i gyflawni.
  • Cliciwch yma i gael gwybod beth yw 3 cham ein proses ymgeisio.
  • Cofiwch brawf-ddarllen eich cais er mwyn gwirio nad oes gwallau ynddo cyn i chi ei gyflwyno.

Cliciwch yma i weld ein swyddi gwag cyfredol.

 

SaveSave

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →