Adrodd ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol

 • Enw Cyntaf:
 • Cyfenw:
 • Ebost:
 • Rhif Ffôn:
 • Dyddiad Ac Amser:
 • Cyfeiriad Yr Eiddo:
 • Beth Ddigwyddodd?:
 • Lanlwytho Lluniau:
 • Trwy roi tic yn y blwch isod, rwyf yn caniatáu i Ateb ddefnyddio fy nata personol i ymateb i’r cais hwn am wasanaeth. Caiff fy nata personol ei gadw’n ddiogel a’i ddefnyddio i fodloni’r cais am y gwasanaeth a ddewiswyd, yn unol â datganiad preifatrwydd Ateb. Dylech ddarllen datganiad preifatrwydd Ateb er mwyn deall sut yr ydym yn diogelu eich data personol datganiad preifatrwydd data personol. Os oes gennych ymholiadau ynghylch data personol neu os ydych am wneud cais i weld data neu i ddiwygio neu ddileu data, anfonwch neges ebost i mydata@atebgroup.co.uk

  Rwyf yn caniatáu i chi ddefnyddio fy nata personol

← Yn ôl i’r wefan

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →