Adrodd am Fater

Os ydych chi am adrodd am atgyweiriad, gallwch wneud hynny drwy naill ai:

 • Llenwi’r ffurflen isod
 • Ffonio Cynghorydd Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar 0800 854568
 • Neu drwy Fy Nghyfrif, neu siarad â’n Tîm Atgyweiriadau

Os nad ydych wedi cael neges ebost ond eich bod yn disgwyl un gan y tîm, dylech chwilio yn eich ffolderi Sbam neu Sothach oherwydd weithiau gallant fynd yno drwy gamgymeriad. Diolch.

Sicrhewch eich bod chi’n ymwybodol o’ch cyfrifoldebau atgyweirio:

Rhwymedigaethau Atgyweiriadau Tenant/Landlord →
 • Teitl:
 • Enw Cyntaf:
 • Cyfenw:
 • Cyfeiriad Llinell 1:
 • Cyfeiriad Llinell 2:
 • Tref:
 • Cyfeiriad E-Bost:
 • Rhif Ffôn:
  • Argaeledd:
  • am:LlunMawMerIauGw
  • pm:LlunMawMerIauGw
 • Mater:
 • Manylion Y Mater:
 • Trwy dicio’r blwch isod, rwyf yn caniatáu i ateb ddefnyddio fy nata personol i ateb i’r cais am wasanaeth hwn. Bydd fy nata’n cael eu cadw’n ddiogel a’u defnyddio i gyflawni’r cais am wasanaeth a ddewiswyd yn unol â datganiad preifatrwydd ateb. Cyfeiriwch at ddatganiad preifatrwydd ateb i ddeall sut rydym yn diogelu eich data personol. Ar gyfer ymholiadau data personol, ceisiadau mynediad i ddata, diwygiadau neu ddilead, e-bostiwch mydata@atebgroup.co.uk

  Rydw i’n caniatáu i chi ddefnyddio fy nata personol

← Yn ôl i’r wefan

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →