ateb_stories

Straeon ateb – yr hyn yr ydym wedi’i gyflawni

Croeso i adolygiad o’r flwyddyn ddiwethaf yn ateb. Cliciwch yma i weld y cyhoeddiad llawn.

Mae ein hadolygiad, sy’n dwyn y teitl Straeon ateb, yn gwerthuso ein perfformiad a’n cyflawniadau yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf (17/18) ac yn awgrymu meysydd y mae angen i ni eu gwella yn ystod y blynyddoedd nesaf. Gan ganolbwyntio ar dri maes allweddol ein busnes, sef ein gwasanaethau i gwsmeriaid, ein cryfder corfforaethol a’n gallu i dyfu a gwella, mae’r adolygiad yn defnyddio straeon gan gwsmeriaid, cydweithwyr a’r Bwrdd i ymhelaethu ar ffeithiau a data’r flwyddyn. Mae’r adran olaf yn ystyried 10 Safon Perfformiad Llywodraeth Cymru ac yn asesu ym mha feysydd yr ydym wedi gwella ein dull gweithredu ac ym mha feysydd yr ydym yn bwriadu gwella.

 

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r straeon yr ydym wedi’u casglu. Rhowch wybod i ni trwy roi adborth i ni yn y ffyrdd arferol.

Rhannwch yr erthygl hon: