Ffyrdd o Dalu’ch Rhent

Sut i Dalu’ch Rhent

Wyddech chi eich bod chi’n gallu rheoli’ch cyfrif rhent ar-lein?

Bellach, gallwch weld gwybodaeth eich cyfrif, adrodd am atgyweiriad a gwirio cynnydd eich atgyweiriadau ar-lein, o unrhyw ddyfais!

Bydd angen i chi ymgeisio am gyfrif ar-lein cyn y gallwch gael mynediad i’r wybodaeth hon. Os oes cyfrif ar-lein gennych eisoes, gallwch fewngofnodi nawr.

Talu’ch Rhent

Cynigiwn nifer o ffyrdd o dalu’ch rhent ac mae’n tîm gwasanaethau i gwsmeriaid wrth law i gynnig cymorth a help os oes eu hangen arnoch.

Debyd Uniongyrchol

Hon yw’r ffordd hawddaf o dalu, ac mae’n cynnig yr hyblygrwydd mwyaf i chi. Gallwn osod debyd uniongyrchol ar gyfer unrhyw ddydd y byddwch yn gofyn amdano.

I greu Debyd Uniongyrchol, llenwch ein  Ffurflen Debyd Uniongyrchola’n  Ffurflen Gorchymyn Debyd Uniongyrchol a’i hanfon yn ôl i rent@atebgroup.co.uk

Talwch Ar-lein

Cliciwch ar-lein i dalu’ch rhent ar-lein.

Talwch gydag Arian/Cerdyn Yn Ein Swyddfa

Mae’n staff derbynfa wrth law i dderbyn taliadau yn ystod oriau swyddfa.

Dros Y Ffôn

Ffoniwch 0800 854568 a dewiswch ddewisiad 1 os gwelwch yn dda.

Talwch Yn Y Swyddfa Bost

Gallwch ddefnyddio’ch cerdyn rhent mewn unrhyw Swyddfa Bost, ledled y DU. Os oes angen cerdyn rhent newydd arnoch, anfonwch e-bost i rent@atebgroup.co.uk

Talu Yn y Banc

Gallwch ddefnyddio’ch Llyfr Talu mewn unrhyw gangen o Fanc Barclays. Os oes angen Llyfr Talu newydd arnoch, anfonwch e-bost i rent@atebgroup.co.uk

A ydych chi’n ei chael hi’n anodd i dalu’r rhent mewn pryd?

Os ydych, mae’n bwysig eich bod chi’n rhoi gwybod i ni fel y gallwn eich helpu i fod ar ben ffordd eto. Gallwch gysylltu â ni yn moneyadvice@atebgroup.co.uk neu ffonio ni ar 01437 763688. Gallwch ymweld â’n tudalen budd-daliadau am help a chyngor ar fudd-daliadau a materion ariannol eraill.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →