Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Gweler ein polisi preifatrwydd a gwybodaeth cysylltiedig isod:

 

Cysylltwch â ni gydag unrhyw ymholiadau data:

Swyddog Diogelu Data
ateb group limited
Meyler House
St Thomas Green
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1QP

Ffôn: 01437 763688
E-bost: mydata@atebgroup.co.uk

Nodwch fanylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO):

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
2nd floor
Churchill House
Churchill Way
Caerdydd
CF10 2HH

Ffôn: 029 2067 8400
Ffacs: 0292 067 8399

E-bost: wales@ico.org.uk

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →