ateb Gardening Competition

Mae’n bryd cynnal Cystadleuaeth Arddio ateb ar gyfer 2019!

Mae’n bryd rhoi sylw i’r ardd unwaith eto.

Dyma’r categorïau ar gyfer eleni:

– Gardd Orau Person Ifanc (dan 16 oed)

– Yr Ardd Eco-gyfeillgar Orau / Yr Ardd Orau o ran Bywyd Gwyllt

A yw eich gardd yn helpu’r amgylchedd mewn unrhyw fodd? A ydych yn defnyddio casgenni dŵr i gasglu dŵr? A yw eich gardd yn lle da i wenyn? A ydych yn tyfu eich ffrwythau a’ch llysiau eich hun?

– Yr Ardd sydd wedi Gwella Fwyaf

Bydd angen i chi ddangos lluniau o’ch gardd cyn i chi fwrw ati i’w gwella, yn ogystal â’r ardd fel y mae’n awr, er mwyn cael eich ystyried yn y categori hwn.

– Yr Ardd Unigol Orau

– Y Cynnyrch Bwyd Gorau

– Y Defnydd Mwyaf Dyfeisgar o Le Bach

– Yr Ardd Orau yn ein Cynlluniau Byw’n Annibynnol

– Yr Ardd Gymunedol Orau

Gwobrau: 1af £50; 2il £15; 3ydd £5 i bob categori ar wahân i’r Ardd Gymunedol Orau: 1af £100; 2il £25; 3ydd £10.

Rhaid cyflwyno pob cais cyn 12 canol dydd, ddydd Gwener 21 Mehefin 2019. Bydd y beirniaid yn gwneud eu gwaith yn ystod wythnos olaf mis Mehefin.

Sut y mae cymryd rhan…

Y ffordd hawsaf yw anfon eich cais trwy ebost i hello@atebgroup.co.uk, neu gallwch ysgrifennu atom yn y cyfeiriad canlynol: Cystadleuaeth Arddio 2019, Ateb, Tŷ Meyler, St Thomas Green, Hwlffordd, SA61 1QP. Rhowch eich enw, eich oedran os ydych dan 16 oed, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a nodwch y categori yr hoffech gymryd rhan ynddo.

Rhannwch yr erthygl hon: