ateb news web forms

Ffurflenni ateb ar-lein – ar gael yn awr mewn un man

Yn dilyn adborth gan gwsmeriaid, rydym wedi rhoi’r ffurflenni a’r dolenni cyswllt y mae ein cwsmeriaid am eu defnyddio amlaf i gyd mewn un man.

Daw’r diweddariad hwn ar ôl lansio’r wefan newydd ychydig dros 6 mis yn ôl. Mae ateb yn awyddus i sicrhau’n barhaus bod y wefan mor hwylus ag sy’n bosibl i’w defnyddio ac mor berthnasol ag sy’n bosibl i’w gwsmeriaid, ac mae cael adborth yn ein galluogi i sicrhau hynny.

Rydym yn ymchwilio i ffyrdd eraill o ddiweddaru’r wefan, gan gynnwys yr adran ‘fy nghyfrif’. Felly, cofiwch roi gwybod i ni os ydych yn teimlo bod rhywbeth y gallwn ei ychwanegu at y wefan i’ch helpu i wneud yn fawr o wasanaethau ateb.

Ewch draw i’r adran Ffurflenni, Taflenni a Dolenni Cyswllt i ddod o hyd i bopeth y mae arnoch ei angen.

 

Rhannwch yr erthygl hon: