Gwaith atgyweirio

Os oes angen i chi ofyn am waith atgyweirio, rydych yn y man iawn!

Llenwch y  Ffurflen Ar-lein ac fe geisiwn ni gyflawni’r gwaith atgyweirio cyn gynted ag sy’n bosibl.

Gallwch ofyn am waith atgyweirio drwy un o’r ffyrdd canlynol hefyd:

Cyfrifoldebau atgyweirio 

Ein cyfrifoldebau ni: Mae cadw eich cartref mewn cyflwr da yn gyfrifoldeb a rennir rhyngoch chi ac ateb. Drwy weithio gyda’n gilydd, gallwn sicrhau bod eich cartref yn cael ei gynnal a’i gadw i’r safon uchaf posibl.

Eich cyfrifoldebau chi: Mae eich rhent yn cynnwys taliad tuag at gost y rhan fwyaf o atgyweiriadau, ond mae gennych chithau fân gyfrifoldebau hefyd o safbwynt cynnal a chadw eich cartref.

Mae rhagor o fanylion i’w cael yn y rhestr o Gyfrifoldebau’r Tenant a’r Landlord o safbwynt Atgyweirio.

Mae ein gwasanaeth atgyweirio’n gweithredu 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos. Nodwch mai dim ond argyfyngau neu waith a gynlluniwyd ymlaen llaw fydd yn cael sylw’r gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa ac ar benwythnosau.

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →