Eich budd-daliadau

Ydych chi’n cael trafferth talu eich rhent? Oes angen cyngor arnoch am fudd-daliadau? Ydych chi’n poeni am Gredyd Cynhwysol neu ddiwygiadau eraill i’r system les?

Help gyda budd-daliadau a chyngor am arian…

Cliciwch yma i drefnu apwyntiad gydag un o’n cynghorwyr budd-daliadau ac arian.

Cofiwch, rydym yma i helpu! Os bydd eich budd-daliadau’n newid, neu os oes rhaid i chi wneud cais yn awr am Gredyd Cynhwysol, rhowch wybod i ni ar unwaith drwy anfon ebost i moneysolutions@atebgroup.co.uk

Credyd Cynhwysol

Cafodd Credyd Cynhwysol ei gyflwyno ar draws pob canolfan waith yn Sir Benfro ar 5 Medi 2018 (a chyrhaeddodd Sir Gaerfyrddin ym mis Rhagfyr 2018). Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Y dreth ystafell wely a’r cap ar fudd-daliadau

Os oes gennych fwy o ystafelloedd gwely nag y mae Llywodraeth y DU o’r farn bod arnoch eu hangen, bydd eich budd-dal tai neu’r elfen o’ch Credyd Cynhwysol sy’n ymwneud â chostau o ran tai’n cael eu lleihau. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Help i reoli eich arian

Mae’n rhaid i bob un ohonom fod yn ofalus gyda’n harian o bryd i’w gilydd, ond os ydych yn teimlo bod angen help arnoch i reoli eich arian cliciwch yma i gael gwybod mwy a gweld sut y gallwn eich helpu.

Adnodd cynllunio cyllideb

Dyma adnodd cyllidebu defnyddiol ar-lein i’ch helpu i reoli eich arian. Cliciwch yma i weld sut y gallwch wneud yn fawr o’ch cyllideb.

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →