Adborth

Rydym am glywed gennych!

Boed yn adborth da neu wael, mae’n bwysig ein bod yn gwybod beth yw eich barn am ein gwasanaeth a sut y gallwn wella.

Awgrymiadau, canmoliaeth ac adborth

Os hoffech wneud awgrym ynghylch sut y gallwn wella, neu roi canmoliaeth neu adborth cyffredinol i ni, llenwch y  Ffurflen Ar-lein neu ffoniwch ni ar feedback@atebgroup.co.uk

Drwy ein ffonio: 0800 854568

Drwy ysgrifennu atom: Adborth, Grŵp ateb, Tŷ Meyler, St Thomas Green, Hwlffordd, SA61 1QP

I gael gwybod sut y byddwn yn ymdrin â’ch cwyn, darllenwch ein taflen arweiniad am Adborth Cwsmeriaid yma.

I gael copi o’n Polisi Adborth Cwsmeriaid, ewch i’n tudalen Dogfennau yma

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →