Adborth

Rydym am glywed gennych!

Boed yn adborth da neu wael, mae’n bwysig ein bod yn gwybod beth yw eich barn am ein gwasanaeth a sut y gallwn wella.

Awgrymiadau, canmoliaeth ac adborth

Os hoffech wneud awgrym ynghylch sut y gallwn wella, neu roi canmoliaeth neu adborth cyffredinol i ni, llenwch y  Ffurflen Ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 854568 a rhannwch eich barn â ni!

A ydym wedi methu â bodloni eich disgwyliadau?

Os nad ydych yn hapus â gwasanaeth yr ydych wedi’i gael gan ateb, dywedwch wrthym ac fe geisiwn ni gywiro pethau. Gallwch wneud hynny drwy lenwi’r ffurflen ganlynol gan nodi natur eich pryder. Sicrhewch eich bod yn rhoi manylion cyswllt cyfredol i ni fel y gall rhywun gysylltu’n ôl â chi cyn gynted ag y bo modd.

Llenwch ein  Ffurflen Gwyno ar-lein ac fe ymatebwn ni cyn gynted ag y bo modd i ddatrys y broblem, neu gallwch ein ffonio ar 0800 854568. I gael gwybod mwy am sut rydym yn ymdrin â chwynion, ewch i adran Cwestiynau Cyffredin y wefan.

 

Dod o hyd i gartref

Edrych nawr

Talu eich rhent

Gwneud taliad

Sôn am waith atgyweirio

Sôn amdano heddiw

Gofyn am apwyntiad

Trefnu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →