Gwelliannau Arfaethedig

Mae ein rhaglen gynhaliaeth arfaethedig ar gyfer y 12 mis nesaf yn cynnwys:

 • 63 amnewidiad cegin.
 • 103 amnewidiad ystafell ymolchi.
 • 68 amnewidiad berwedydd.
 • 45 system wres ganolog gyflawn.
 • 197 amnewidiad ffenestri.
 • 100 o ddrysau allanol.
 • 248 tystysgrif prawf trydan.
 • 209 amnewidiad synhwyrydd mwg.
 • 5 system larwm tân.
 • 163 chwt gardd.
 • Paentio 446 chartref.

Paentir cartrefi pob 6 mlynedd a byddwn yn rhoi detholiad o liwiau i chi ddewis ohonynt cyn paentio’ch cartref.

Caiff 20% o’r cartrefi y mae ateb yn berchen arnynt eu harolygu bob blwyddyn gan ein swyddog rheoli asedau, sy’n gylchred o 5 mlynedd. Fodd bynnag, mae gennym gylchred amnewid ar gyfer pob cydran tŷ unigol.

Caiff ceginau eu hamnewid bob 15 mlynedd a byddwn yn ymgynghori â chi ynghylch eich dewis o waithwyneb, unedau a lliwiau llawr o ddewisiad o gaboliadau gwrthlithriad. Hefyd, caiff pob berwedydd ei amnewid bob 15 mlynedd, â systemau gwres ganolog cyflawn yn cael eu hamnewid pob 30 mlynedd. Rydym hefyd wrthi’n amnewid gwresogi storfa Economy 7 â systemau gwres ganolog nwy llosg ble mae hyn yn bosibl.

Caiff ystafelloedd ymolchi eu hamnewid bob 25 mlynedd, gan gynnwys eto ddewisiad o orchudd llawr gwrthlithriad. Caiff ffenestri a drysau allanol eu hamnewid hefyd bob 25 mlynedd.

Cynhelir profion trydanol bob tro y bydd tenantiaeth yn newid ac rydym ar hyn o bryd wrthi’n newid y cylchred o 10 mlynedd i 5 mlynedd ar gyfer profi rheolaidd.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →