Diogelwch Trydanol

Achosir mwy nag 20,000 o danau gan wallau trydanol pob blwyddyn yng nghartrefi’r DU. Tra bydd ein gwiriad diogelwch trydanol yn sicrhau diogelwch eich system drydanol yn ysbeidiol, teclynnau gwallus yw prif achos tanau trydanol mewn tai.

Bydd y cyngor syml hwn yn helpu i gadw’ch teulu a chi’n ddiogel.

 • Diffoddwch declynnau pan nad ydynt yn cael eu defnyddio a thynnu eu plygiau o’u tyllau, yn benodol wrth ichi fynd i gysgu.
 • Peidiwch â chaniatáu i geblau tegelli, craswyr neu declynnau eraill lusgo dros eich popty.
 • Peidiwch byth â llusgo ceblau hyblyg o declynnau o dan eich carped neu garthenni.
 • Os gwelwch chi olion llosgi neu sylwi ar dyllau’n teimlo’n boeth, rhowch wybod inni.
 • Gwiriwch geblau cyn defnyddio teclyn. Os ydych chi’n gweld ôl traul, neu nad yw’r plyg wedi’i glymu’n iawn, peidiwch â’i ddefnyddio.
 • Peidiwch byth â gorlwytho addasyddion trydanol drwy osod gormod o declynnau i mewn i un twll.
 • Defnyddiwch blygiau sy’n cydymffurfio â Safon Brydeinig 1363 neu 1363A. Gwnewch yn siŵr eu bod wedi’u gosod yn iawn ac wedi’u haddasu gyda’r ffiws gywir.
 • Mae clociau, radios, llusernau bwrdd a theledu du a gwyn angen ffiwsiau 3 amp.
 • Peidiwch â defnyddio bwlb gyda watedd uwch na phennwyd ar eich gosodiad goleuad.
 • Mae teledu lliw, tyllwyr trydanol, cymysgwyr bwyd, sychwyr gwallt, heyrn a sugnlanhawyr angen ffiwsiau.
 • Mae tanau trydanol, tegelli, craswyr, a pheiriannau golchi angen ffiwsiau 13 amp 5 peidiwch byth rhedeg peiriant trydanol o osodiad goleuad.
 • Chwiliwch bob tro am gyngor proffesiynol ynglŷn â theclynnau trydanol.
 • Profwch eich larwm mwg yn rheolaidd.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →